Over Ard Hordijk

Ard Hordijk is partner bij Synnervate en werkt aan multi-stakeholder samenwerking, systeem transities en integrale systeem analyses .

Hij wordt vaak gevraagd als verschillende partijen samenwerken om een maatschappelijk probleem op te lossen en het niet zo loopt zoals ze willen.

Hij is econometrist van achtergrond en hij heeft  bij Nyenrode Business Universiteit, Twynstra Gudde en Environmental Resources Management gewerkt aan duurzaam ondernemen, biodiversiteit en ecosystemen en de verduurzaming van food en agri-ketens.

Voor meer informatie zie www.synnervate,nl

Op deze website staan een aantal van zijn publicaties over de thema’s en vragen waaraan hij werkt.