Over Ard Hordijk

Ard Hordijk werkt aan systeem transities, integrale systeem analyses en multi-stakeholder samenwerking.

Hij  ondersteunt mensen met een leidende rol in een multi-stakeholder omgeving om te komen:

  • van eenmalige resultaat naar systemische impact
  • van reactie op gebeurtenissen naar actie op basis van onderliggende patronen
  • van fragmentatie naar samenhang en coherentie

Hij werkt vanuit Hordijk Consulting en is onderdeel van  CHE Synnervate . Hij is econometrist van achtergrond en hij heeft  bij Nyenrode Business Universiteit, Twynstra Gudde en Environmental Resources Management gewerkt aan duurzaam ondernemen, biodiversiteit en ecosystemen en de verduurzaming van food en agri-ketens.